e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

smlouvy o odborné praxi

PRAXE

třída – třídní (vyučující praxe) termín místo
VSP2 – Mgr. Petra Karfíková 
(Ing. Jarmila Sejáková)
21.5.-1.6.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
STR3 – Ing. Miluše Nováková 
(Jiří Mezera)
30.4.-11.5.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
VSP3 – Ing. Miluše Nováková
(Ing. Jarmila Sejáková)
30.4.-11.5.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
EKL3 – Ing. Helena Zikmundová 
(Ing. Lenka Drbohlavová)
15.4.-28.4.2018 (2 týdny) Erasmus+, smluvní pracoviště
OAK3 – Mgr. Miroslava Hyláková
(Ing. Soňa Zelenková)
21.5.-1.6.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK4 – Mgr. Iris Kernerová
(Ing. Lenka Drbohlavová)
20.11.-24.11.2017, 16.4.-20.4.2018
(1+1 týden)
škola
EKL4 –  Mgr. Iris Kernerová
(Ing. Lenka Drbohlavová)
16.4.-20.4.2018 (týden) škola
Pozn.: Praxi zajišťuje vyučující předmětu PRAXE u STR, u EKL a OAK vyučující UCT a u VSP vyučující předmětu VSP
Kontrolu na smluvních pracovištích provádí Ing. Jitka Peterková