e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MZ 2017 – informace, JZS, rozpis žáků

 MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2017

 

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

SDĚLENÍ MŠMT

KRITÉRIA HODNOCENÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SČ MZ PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM MATURITNÍ ZKOUŠKY 
PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Třída Třídní Pedagogická rada Vysvědčení
za 4. ročník
Příprava k MZ
EKL4 DR 21. 4. 2017 25. 4. 2017 27. 4., 10. – 12. 5.,
15. 5.2017
OAK4 JA 21. 4. 2017 26. 4. 2017 15. 5. – 19. 5. 2017
STR4 SEJ 21. 4. 2017 26. 4. 2017 27. 4., 10. – 12. 5.,
15. 5.2017
VSP4 SEJ 21. 4. 2017 26. 4. 2017 15. 5. – 19. 5. 2017

 

Třída Třídní Praktická MZ
Blok DT
a PP SMZ
Ústní MZ
EKL4 DR 26. 4. 2017
od 7:50 v uč.16
11. 4. 2017

2. 5. – 5. 5. 2017

16. – 19. 5. 2017
EKL4_rozpis ÚZ
OAK4 JA 27. 4. 2017
od 7:50 v uč.16
22. – 25. 5. 2017
OAK4_rozpis ÚZ
STR4 SEJ 28. 4. 2017
od 7:50 v uč.13
16. – 17. 5. 2017
STR4_rozpis ÚZ
VSP4 SEJ 28. 4. 2017
od 7:50 v uč.16
22. – 25. 5. 2017
VSP4_rozpis ÚZ

 

Print Friendly, PDF & Email