e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do
2. kola PŘ
termín
2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 6 10.6.2016 27.6.2016
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Instalatér 36-52-H/01 denní 8 10.6.2016 27.6.2016
Zedník 36-67-H/01 denní 10 10.6.2016 27.6.2016
Zednické práce 36-67/E/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Aranžér 66-52-H/01 denní 3 10.6.2016 27.6.2016