e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Spolupráce obchodních akademií ústeckého regionu a FSE UJEP

Krajská sekce Asociace obchodních akademií ČR, která sdružuje devět veřejných škol zajišťujících vzdělávání v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum v Ústeckém kraji, zahájila spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně. Asociace tak navázala především na zkušenosti ze spolupráce některých obchodních akademií s ústeckými akademiky: děčínská, kadaňská a ústecká se například zapojily do úspěšného projektu, který fakulta realizovala pod názvem Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji. Pedagogové z FSE se rovněž výrazně podíleli na přípravě republikového finále soutěže obchodních akademií Ekonomický tým, které pořádala ústecká Obchodní akademie.  Pro žáky čtvrtých ročníků ústecké Obchodní akademie uskutečnili pedagogové z FSE zajímavou přednášku z oblasti experimentální ekonomie. 

Asociace považuje rozšíření spolupráce FSE se všemi obchodními akademiemi regionu za velmi přínosnou, protože jejím cílem je udržet vysokou úroveň středního odborného ekonomického vzdělávání. Na plánovaných akcích bude fakulta prezentovat svůj vědecký i pedagogický potenciál: pro žáky obchodních akademií má připraveny atraktivní výukové moduly z oblasti trhu práce, podnikání, řízení podniku, finanční gramotnosti, PC gramotnosti a webu, soft skills i projektového řízení. Pro učitele odborných předmětů se připravují workshopy rozšiřující jejich odborné kompetence o nové přístupy především v managementu a projektovém řízení. Dlouhodobě se také počítá se spoluprací se základními školami regionu zejména v oblasti finanční gramotnosti.  

Ing. Čeněk Celer