e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

přihláška do domova mládeže

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY DM – Přihlášku vyplňte a vytiskněte. 

Přihlášku do DM je možné odevzdat v sekretariátu školy – pí. Kateřina Lukášová (ul. Osvoboditelů 380) nebo na DM – p. Miroslav Dziak, p. Lukáš Kunštátský