e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Šití je hra

Šití je hra

Délka studia: 150 hod

Vstupní požadavky: minimálně základní vzdělání , věk minimálně 18 let

Způsob ukončení: ušití výrobku

Certifikát: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cíl vzdělávacího programu. Získat základní vědomosti a dovednosti potřebné ke zhotovování částí oděvů a prádla.

Pracovní uplatnění po absolvování vzdělávacího programu je ve všech dělnických profesích šička, šič, švadlenka, šití a oprava prádla.