zalozky_1
 zalozky_3
 zalozky_2
 zalozky_4
 
Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny
jidelna_1bakalariwebmailintranetelearning
  
 
 OA a SOŠ gen. F. Fajtla představuje obor STROJÍRENSTVÍ

Obor Strojírenství je zaměřen na automatizaci (včetně CAD/CAM) a robotiku, která je podporována modulovými stavebnicemi, pomocí nichž se studenti učí fyziku, mechaniku, programování a principy umělé inteligence. S roboty sestavenými z těchto stavebnic se studenti účastní soutěží na pražské ČVUT. Výuka tohoto velmi žádaného oboru je podporována laboratoří vybavenou nejmodernějšími technologiemi, jako jsou profiloměr, metalurgický mikroskop, ultrazvukový defektoskop, tvrdoměry, tloušťkoměry, plánuje se nákup 3D tiskárny. V CNC laboratoři kromě frézky a soustruhu studenti využívají programování CNC strojů z návrhového modelu pomocí 3D modeláře, Inventor CAM či pevnostní a technologické výpočty v Inventoru. Strojaři sklízí velké úspěchy, například na Konferenci Středoškolská technika 2013 (StreTech2013), kde prezentovali vlastního naprogramovaného robota. Kromě toho se letos chtějí účastnit Robosoutěže organizované ČVUT v Praze. Škola podporuje studenty oboru Strojírenství ve spolupráci s ČVUT Praha či TU Liberec – zde se studenti účastní přednášek a mentoringového programu Studentem na zkoušku. Smyslem programu je týdenní účast našeho studenta ve výuce, seznámení se s novými technologiemi a zkušenost se způsobem práce vysokoškolského studenta.Navíc škola organizuje různé exkurze – elektrárna Tušimice, strojírenský veletrh v Praze či návštěvy výrobních podniků v Lounech a okolí.  V současné době žádáme o grant ČEZ - projekt „Oranžová učebna“, díky kterému bychom mohli dokoupit další učební pomůcky a přístroje, které nám pomohou udržet krok s moderními technologiemi.

 
 
OA a SOŠ gen. F. Fajtla představuje obor EKONOMICKÉ LYCEUM
 

4_eklEkonomické lyceum je od ostatních oborů odlišeno větším počtem všeobecně vzdělávacích předmětů, čímž se přibližuje gymnáziu, je však orientováno ekonomickým směrem. Studenti jsou během studia pomocí projektů školy podporováni nejen v jejich zájmech a aktivitách, ve kterých vynikají, ale i  v přípravě na složení mezinárodních jazykových zkoušek. Škola doporučuje a podporuje i Národní srovnávací zkoušky, které jsou mnohými VŠ využívány jako přijímací zkoušky. Během školního roku se studenti účastní mnoha soutěží a projektů ekonomického směru  - Samostatný a podnikavý absolvent, krajské soutěže Mladý ekonom, soutěže v grafických předmětech, Středoškolská odborná činnost nebo jazykových soutěží, ve kterých se úspěšně umisťují i na celostátní úrovni. Celé studium je orientováno na přípravu na VŠ či VOŠ ekonomického, humanitního a sociálně-právního zaměření. Absolventi nacházejí uplatnění nejen na území naší republiky, ale úspěšně pracují i v zahraničí (Velké Británii, Španělsku, USA či Novém Zélandu). 

 
 
 OA a SOŠ gen. F. Fajtla představuje obor OBCHODNÍ AKADEMIE
 

Obor Obchodní akademie je zaměřen na ekonomiku a účetnictví, ve třetím ročníku si studenti vybírají specializaci informatika nebo cestovní ruch. Výuka účetnictví a obchodní korespondence probíhá na počítačových programech, které jsou využívány v běžné firemní praxi. Studenti se během studia účastní mnoha soutěží, mezi ty velmi oblíbené patří soutěž v grafických předmětech, kde sklízíme úspěchy i na celostátní úrovni. Absolventi tohoto oboru se uplatní na trhu práce především v profesích s ekonomickým, administrativním a obchodně-podnikatelským zaměřením. Úspěšné zakončení studia zároveň vytváří předpoklady pro studium na VŠ či VOŠ ekonomického směru nebo pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit.

 
 
 OA a SOŠ gen. F. Fajtla představuje obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
 

Tento obor je zaměřen na problematiku veřejného života a veřejné správy. Součástí studia jsou předměty orientované na právo, ekonomiku, účetnictví a veřejnou správu. Výuka je navíc doplňována tematickými přednáškami, soutěžemi či charitativními projekty. Studenti absolvují ve 2. a 3. ročníku blokovou praxi na obecních a městských úřadech, ostatních státních institucích, neziskových a charitativních organizacích, kde se podrobněji seznámí s problematikou svého oboru v reálném životě. Absolventi školy nachází uplatnění nejen v sektoru veřejné správy, ale díky studiu účetnictví, ekonomiky a obchodní korespondence se mohou uplatnit i v soukromé sféře, část studentů dále pokračuje ve studiu na VŠ či VOŠ veřejnosprávního směru nebo si vybírají  (a jsou schopni studovat) i odlišné zaměření .

 
   
tyden_ot_dveri

Obsluha CNC obráběcích strojů ( kód: 23-026-H)

Délka studia:  200 hod

Vstupní požadavky: minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo praxe ve strojírenském                                  oboru

Způsob ukončení: započtení všech úspěšně ukončených modulů programu

Certifikát: osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Cíl vzdělávacího programu: rozšíření znalostí v oboru obrábění se zaměřením na obsluhu   

Pracovní uplatnění je ve všech dělnických profesí strojírenských oborů.

KONTAKT
Název organizace:
Obchodní akademie a Střední odborná
škola gen. F. Fajtla, Louny
, příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí/Labem
Sídlo školy: Louny, Ústecký kraj
Ředitelka školy: Mgr. Simona Vágnerová
Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
Datová schránka ID: zyhxgae
Telefon: +420-415-655-489
Telefon: +420-415-655-489 (žádosti)
Telefon: +420 739 477 561 (sekretariát)
Telefon: +420 776 440 067 (školní jídelna)
IZO: 014451042
IČO: 14451042, DIČ: CZ14451042
REDIZO: 600170632
E-mail: skola@oasoslouny.cz
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 167762648/0300

ZŘIZOVATEL

ŠKOLNÍ KNIHOVNA
ÚTERÝ a PÁTEK (11:30-11:45)

logo_cteni_pomaha

žádné akce