e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Informace

Místní centrum celoživotního učení

logo_esf_univ

univ2k Cílem Centra celoživotního vzdělávání na OA a SOŠ gen.Fr.Fajtla je umožnit široké veřejnosti od věku 15ti let získat takové kompetence-dovednosti, aby se lépe uplatnila na trhu práce.
 Centrum nabízí své služby:

 • dlouhodobě nezaměstnaným
 • zájemcům, kteří si potřebují rozšířit nebo doplnit své vzdělání v rámci udržení nebo změny pracovního poměru
 • firmám, které chtějí rozšířit pracovní dovednosti svých zaměstnanců

Výukové programy jsou ve formě rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na získání

Výukové programy nabízené centrem:

 • Obsluha CNC obráběcích strojů ( kód: 23-26-H)  více zde
 • Svářeč se zaměřením na metodu 111, 135 a 311  více zde
 • Šití je hra více více zde

 

 Centrum nabízí své služby:

 • dlouhodobě nezaměstnaným
 • zájemcům, kteří si potřebují rozšířit nebo doplnit své vzdělání v rámci udržení nebo změny pracovního poměru
 • firmám, které chtějí rozšířit pracovní dovednosti svých zaměstnanců

Výukové programy jsou ve formě rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na získání

Výukové programy nabízené centrem:

 • Obsluha CNC obráběcích strojů ( kód: 23-26-H)  více zde
 • Svářeč se zaměřením na metodu 111, 135 a 311  více zde
 • Šití je hra více více zde