e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

zámečnické práce

Ceník poskytovaných prací  ve  školních dílnách

Obrobna – soustružení, frézování, broušení, vrtání, řezání 250,-/hod
Svařovna 250,-/hod
Zámečnická dílna 200,-/hod
Padací nůžky 300,-/hod

Kontakt:

Ing. Jindřiška Křivánková
Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování
budova školních dílen Říční 2684, Louny

Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
e-mail: krivankova@oasoslouny.cz
tel.: +420 603 518 771
tel.: +420 415 655 397