e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Sdílená dílna pro žáky ZŠ

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH

OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Osvoboditelů 380, Louny

 

SDÍLENÁ DÍLNA

 

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme všem základním školám v Lounech možnost využití školních dílen k bližšímu seznámení se s učebními obory vyučovanými na OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

lichý týden – instalatérská, zednická, aranžérská a krejčovská dílna v Postoloprtské ulici

sudý týden – zámečnická dílna, autodílna v Říční ulici

Program bude probíhat pod vedením učitele odborného výcviku a za asistence žáků učebních oborů. Žáci ZŠ budou mít možnost si vyzkoušet charakteristické práce v daném oboru.

Termíny, délku výuky a oborové dílny si volí každá ZŠ sama

Domluvte si termín telefonicky na tel.: +420 603 518 771, ZŘPV Ing. Jidřiška Křivánková.

 

Těšíme se na shledání s vámi