e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

OP VK 1.1. – výzva 56

Škola se zapojila do výzvy 56 v programu OP VK , oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání s celkovou dotací 442 499,00 Kč.

V rámci tohoto projektu absolvovaly během letních prázdnin 3 vyučující 10ti denní intenzivní jazykové kurzy ve Velké Británii a Španělsku.

V říjnu 2015 vyjelo 10 žáků 2.ročníku oboru Strojírenství na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně.

Ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků škola využila 2krát šablonu  „Čtenářské dílny“, knižní fond žákovské knihovny byl obohacen o 200 knih a do předmětu ČJL byly zavedeny čtenářské dílny.