e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Divadelní kroužek

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – STRAKONICKÝ DUDÁK

1. DÍL

2. DÍL

3. DÍL

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DÍVČÍ VÁLKA