e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

informace o škole

Současná Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny vznikla postupným sloučením Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště, Louny se Střední školou stavební, Louny k 1.9.2010 a s Obchodní akademií gen.F.Fajtla, Louny k 1.9.2012. Je státní  střední školou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. 

BUDOVA OSVOBODITELŮ 380, LNPostupným slučováním tak vznikla odborná škola se širokou nabídkou studijních a učebních oborů, která navazuje na tradice jednotlivých škol. Základem jejího rozvoje je dobré jméno a postavení všech tří škol v jejich oborech, jejich dlouholetá tradice ve vzdělávání a jejich dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery. 

OA a SOŠ gen.F.Fajtla navazuje na dobrou praxi sloučených škol, zachovává jejich identitu především zachováním oborů a využitím kvalitního pedagogického sboru a podporou sloučených oborů vzdělávání tak, aby škola byla efektivní v oblasti řízení, ekonomiky a poskytovala co nejkvalitnější vzdělávání. 

Škola působí ve třech samostatných budovách. Na pracovištích v ulici Osvoboditelů 380 a Postoloprtské 2636 probíhá teoretická výuka a na pracovišti v Říční 2684 odborný výcvik kovo oborů. Odborný výcvik stavebních a službových oborů je vyučován v Postoloprtské. Budovy školy jsou postupně modernizovány, pro výuku jsou k dispozici klasické učebny, odborné učebny, včetně CAD a CAM centra, CNC centra a počítačových učeben. Předností školy je i nadstandardní vybavenost výpočetní technikou a SW pro vyučované obory. Počítače jsou propojeny počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci, ale i rodiče našich žáků. Ve škole je k dispozici knihovna: učitelská i žákovská a studovna. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka je realizována v Městské sportovní hale Louny, v Sokolovně nebo na venkovním hřišti ZŠ Přemyslovců.
K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří zahraniční spolupráce s partnerskými školami, odborné stáže žáků v zahraničí, účast v programu Leonardo da Vinci a Comenius.

Print Friendly, PDF & Email