e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Silový čtyřboj

Každým rokem žáci plní v rámci tělesné výchovy disciplíny silového čtyřboje. Silový čtyřboj  se skládá ze 4 disciplín – sed-leh (počet opakování po dobu jedné minuty), shyby (na doskočné hrazdě přitahování podhmatem), benč (zvedání činky o polovině své váhy) a trojskok (3 skoky snožmo bez přerušení – výkon se počítá v dm).  Výkony v jednotlivých disciplínách jsou pak přepočítány koeficientem na body. Vždy v měsíci lednu provádíme podle bodů za každou disciplínu vyhodnocení nejlepších výkonů.