e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR24 238,50 1 IN15 203,50 1 KR01 68,50
2 AR26 164,50 2 IN11 133,50 2 KR02 62,00
3 AR22 153,25 3 IN02 58,25  3 KR03 50,00
4 AR19 77,75 4 IN12 56,00  4 KR04 34,00
5 AR09 70,00 5 IN09 52,50      
6 AR02 68,50 6 IN05 47,25      
7 AR28 68,25 7 IN14 43,50      
8 AR11 62,00 8 IN03 42,25      
9 AR13 60,00  9 IN01 32,00      
10 AR10 59,00  10 IN19 28,50      
11 AR03 57,50  11 IN16 27,75      
12 AR01 51,50  12 IN13 20,50      
13 AR14 50,00  13 IN17 20,00      
14 AR20 45,25  14 IN08 13,00      
15 AR16 43,00  15 IN18 11,75      
16 AR07 41,00  16 IN10 10,25      
17 AR27 34,00  17 IN04 5,75      
18 AR17 25,25  18-19 IN06 0,00      
19 AR15 22,25  18-19 IN07 0,00      
20 AR25 20,50            
21 AR18 16,00            
22 AR23 14,00            
23-24 AR05 6,00            
23-24 AR04 6,00            
25-29 AR08 0,00            
25-29 AR29 0,00            
25-29 AR21 0,00            
25-29 AR12 0,00            
25-29 AR06 0,00            
                 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO10 189,50 1 SM07 157 1 ZE06 203,50
2 MO5 126,25 2 SM06 86,75 2 ZE05 189,50
3 MO7 103,25 3 SM04 47,25 3 ZE03 20,50
4 MO4 56,00 4 SM02 42,25 4 ZE01 12,50
5 MO6 43,50 5 SM01 32,00 5 ZE08 9,75
6 MO1 36,00 6 SM03 5,75 6 ZE02 8,50
7 MO11 28,25 7-10 SM05 0,00 7 ZE04 1,50
8 MO13 20,00 7-10 SM09 0,00      
9 MO8 18,50 7-10 SM08 0,00      
10 MO12 14,00 7-10 SM10 0,00      
11 MO3 8,50            
12 MO9 1,50            
13 MO2 0,00            

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Pokrývačské práce, Provozní služby, Zednické práce

36-69-E/01
Pokrývačské práce
69-54-E/01
Provozní služby
36-67-E/01
Zednické práce
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 PP01 129,75 1 PS02 50,75 1 ZP01 0,00
2 PP02 0,00            

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.