e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST 
CJ
JPZ
TEST 
MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
103 221,75 44 32 76 319,20 540,95 1.
130 259,25 35 16 51 214,20 473,45 2.
124 215,00 44 16 60 252,00 467,00 3.
109 162,00 40 28 68 285,60 447,60 4.
105 203,25 32 24 56 235,20 438,45 5.
122 192,00 43 13 56 235,20 427,20 6.
111 166,00 38 24 62 260,40 426,40 7.
113 189,00 30 21 51 214,20 403,20 8.
126 164,50 30 25 55 231,00 395,50 9.
119 173,25 34 12 46 193,20 366,45 10.
123 182,00 32 8 40 168,00 350,00 11.
128 146,25 28 18 46 193,20 339,45 12.
112 167,00 26 15 41 172,20 339,20 13.
100 154,00 34 8 42 176,40 330,40 14.
129 118,50 41 9 50 210,00 328,50 15.
102 130,00 28 13 41 172,20 302,20 16.
116 108,25 33 11 44 184,80 293,05 17.
104 100,50 32 13 45 189,00 289,50 18.
131 114,50 20 20 40 168,00 282,50 19.
114 116,00 25 14 39 163,80 279,80 20.
117 90,25 32 12 44 184,80 275,05 21.
121 88,50 31 11 42 176,40 264,90 22.
101 134,00 22 9 31 130,20 264,20 23.
115 85,50 21 17 38 159,60 245,10 24.
110 87,00 20 12 32 134,40 221,40 25.
127 45,50 29 11 40 168,00 213,50 26.
120 96,50 21 4 25 105,00 201,50 27.
125 58,00 25 8 33 138,60 196,60 28.
107 61,25 25 7 32 134,40 195,65 29.
108 59,00 19 7 26 109,20 168,20 30.
106 70,00 10 13 23 96,60 166,60 31.
118 0,00 22 8 30 126,00 126,00 32.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST 
CJ
JPZ
TEST 
MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
217 202,25 43 22 65 273,00 475,25 1.
218 207,25 38 17 55 231,00 438,25 2.
206 166,00 38 24 62 260,40 426,40 3.
212 173,25 34 12 46 193,20 366,45 4.
219 182,00 21 19 40 168,00 350,00 5.
208 148,50 25 18 43 180,60 329,10 6.
210 139,50 24 14 38 159,60 299,10 7.
215 112,75 27 16 43 180,60 293,35 8.
209 108,25 33 11 44 184,80 293,05 9.
200 122,50 27 10 37 155,40 277,90 10.
214 103,25 29 8 37 155,40 258,65 11.
202 99,75 14 23 37 155,40 255,15 12.
203 84,25 29 11 40 168,00 252,25 13.
207 106,00 23 11 34 142,80 248,80 14.
216 86,75 21 12 33 138,60 225,35 15.
211 93,00 22 9 31 130,20 223,20 16.
204 62,00 16 20 36 151,20 213,20 17.
213 80,75 22 9 31 130,20 210,95 18.
201 78,50 19 10 29 121,80 200,30 19.
205 40,75 17 12 29 121,80 162,55 20.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST 
CJ
JPZ
TEST 
MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
305 223,75 43 20 63 264,60 488,35 1.
302 220,75 39 22 61 256,20 476,95 2.
306 146,75 32 10 42 176,40 323,15 3.
309 193,75 19 10 29 121,80 315,55 4.
303 100,50 32 13 45 189,00 289,50 5.
318 114,50 20 20 40 168,00 282,50 6.
300 47,75 32 17 49 205,80 253,55 7.
307 83,75 24 15 39 163,80 247,55 8.
314 96,50 24 9 33 138,60 235,10 9.
301 61,00 32 9 41 172,20 233,20 10.
308 87,00 20 12 32 134,40 221,40 11.
310 117,50 18 6 24 100,80 218,30 12.
316 45,50 29 11 40 168,00 213,50 13.
312 90,50 20 9 29 121,80 212,30 14.
304 61,25 25 7 32 134,40 195,65 15.
317 54,25 21 8 29 121,80 176,05 16.
311 30,50 11 4 15 63,00 93,50 17.
315 9,50 10 2 12 50,40 59,90 18.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST 
CJ
JPZ
TEST 
MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
402 270,00 48 37 85 357,00 627,00 1.
407 261,75 45 41 86 361,20 622,95 2.
413 206,00 35 29 64 268,80 474,80 3.
404 162,00 40 28 68 285,60 447,60 4.
403 203,25 32 24 56 235,20 438,45 5.
405 185,25 40 20 60 252,00 437,25 6.
409 189,00 30 21 51 214,20 403,20 7.
410 181,00 38 10 48 201,60 382,60 8.
408 154,25 32 16 48 201,60 355,85 9.
401 144,75 23 23 46 193,20 337,95 10.
406 193,75 19 10 29 121,80 315,55 11.
400 47,75 32 17 49 205,80 253,55 12.
412 88,00 26 12 38 159,60 247,60 13.
411 96,50 24 9 33 138,60 235,10 14.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.