e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

učební obory

Obory středního vzdělání s výučním listem:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech
23-51-H/01 Strojní mechanik (původně Zámečník) denní tři
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (původně Automechanik) denní tři
31-58-H/01 Krejčí denní tři
36-52-H/01 Instalatér denní tři
36-67-H/01 Zedník denní tři
66-52-H/01 Aranžér denní tři

 

Obory středního vzdělání s výučním listem pro vycházející žáky ze speciálních a praktických škol:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech
36-67-E/01 Zednické práce denní tři
31-59-E/01 Šití oděvů denní tři

 

Mechanik opravář motorových vozidel (původní název Automechanik)

Učební plán
název: Mechanik opravář motorových vozidel
kód: 23-68-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.
Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, potvrzená ošetřujícím lékařem.
Způsob ukončení, potvrzení a stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Uplatnění absolventa v praxi

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly STK, stanicích měření emisí SME, . Mohou provádět montáž, demontáž, zajišťovat opravy, údržbu, seřízení a výměny dílů, provádět kontroly po opravě, obsluhovat diagnostické zařízení.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Německý jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 1 X 2
Chemie 1 X X 1
Biologie a ekologie X 1 X 1
Matematické vzdělávání 2 2 1 5
Literatura X 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika X 1 1 2
Odborné předměty
Technická dokumentace 1 1 X 2
Strojnictví 1 1 X 2
Elektrotechnické zařízení X 1 2 3
Montáže a opravy 1 1 2 4
Technologie 1 X X 1
Automobily 2 2 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 31 35,5 32,5 99

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Sportovní kurz 1 1 0
Závěrečné zkoušky 0 0 2
Časová rezerva 6 6 8
Celkem týdnů 40 40 40

Strojní mechanik (původní název Zámečník)

Učební plán
název: Strojní mechanik
kód: 23-51-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Strojní mechanik, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je připraven pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, při výrobě, montáži, opravách a servisní činnosti strojírenských výrobků, strojů a zařízení ve strojírenství, energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod..

Vzdělávací program ke koncipován tak, aby se absolvent mohl uplatnit velmi široce. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér, strojní zámečník a v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, kolejových konstrukcí, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01 a ZK 111 W01.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Německý jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 1 X 2
Chemie 1 X X 1
Biologie a ekologie X 1 X 1
Matematika 2 2 1 5
Literatura X 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika X 1 1 2
Odborné předměty
Strojnictví 1 1 1 3
Technologie 3 3 3 9
Technická dokumentace 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 30 34,5 31,5 96

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Sportovní kurz 1 1 0
Závěrečné zkoušky 0 0 2
Časová rezerva 6 6 8
Celkem týdnů 40 40 40

Strojní mechanik - zkrácené studium
 

Učební plán
název oboru Strojní mechanik
kód 23-51-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 1.5
forma studia denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu
platnost od 1.9.2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru vzdělání a splnit podmínky přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.
Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, potvrzená ošetřujícím lékařem.
Způsob ukončení, potvrzení a stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Uplatnění absolventa v praxi

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly STK,stanicích měření emisí SME, . Mohou provádět montáž, demontáž, zajišťovat opravy, údržbu, seřízení a výměny dílů, provádět kontroly po opravě, obsluhovat diagnostické zařízení.

Předmět / ročník I II ŠVP
Odborné předměty
Strojnictví 2 1 3
Technologie 6 4 10
Technická dokumentace 2 1 3
Odborný výcvik 20 12 32
Celkem 30 18 48

Krejčí

Učební plán
název: Krejčí
kód: 31-58-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Krejčí, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent příslušného vzdělávacího programu se uplatní především při výkonu povolání krejčí v pozici zaměstnance v oděvních firmách. Bude připraven zhotovovat různé druhy oděvů individuálním i průmyslovým způsobem. Bude připraven uplatnit se jako podnikatel ve firmách i živnostech.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Německý jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 1 X 2
Chemie 1 X X 1
Biologie a ekologie X 1 X 1
Matematika 1 1 1 3
Literatura X 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika X 1 1 2
Odborné předměty
Konstrukce oděvů 1 1 + 1 1 + 1 5
Oděvní technologie 3 2 2 7
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Oděvní stroje a zařízení 2 1 1 4
Oděvní materiály 2 1 1 4
Celkem 31 34,5 33,5 99

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Sportovní kurz 1 1 0
Závěrečné zkoušky 0 0 2
Časová rezerva 6 6 8
Celkem týdnů 40 40 40

Instalatér

Učební plán
název: Instalatér
kód: 36-52-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Instalatér, potvrzená ošetřujícím lékařem a ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.
Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů svařování plamenem a řezání kyslíkem, svařování plastů polyfúzně, svařování plastů na tupo, pájení mědi kapilárně a kurzu lisovaných spojů. Absolvent přesně dodržuje stanovené pracovní postupy, ustanovení norem a technických předpisů, hospodárné využívání instalatérských matriálů, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i podmínek ochrany životního prostředí. Organizuje činnosti pracovní skupiny, samostatně se rozhoduje o problémech, využívá manuální řemeslné zručnosti, umí zpracovávat tradiční materiály, je mu vlastní umění jednat s lidmi, umí řešit konfliktní situace, dovednost učit se novým poznatkům, schopnost efektivní interakce při jednání s lidmi, se spolupracovníky.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Německý jazyk 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 1 X 2
Chemie 1 X X 1
Biologie a ekologie X 1 X 1
Matematika 2 2 1 5
Literatura 0 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Odborné předměty
Ekonomika X 1 1 2
Technické kreslení 2,5 1,5 2 6
Instalace vody a kanalizace 2,5 1 2,5 6
Materiály 2,5 2 X 4,5
Vytápění 2,5 1 2 5,5
Plynárenství X 1 2 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 35 36 35 106

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Závěrečná zkouška 0 0 2
Časová rezerva 7 7 7
Sportovní kurz 1 1 0
Celkem týdnů 40 40 40

Zedník

Učební plán
název oboru Zedník
kód 36-67-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1. 9. 2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Zedník, potvrzená ošetřujícím lékařem a ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku.Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní ve stavebních firmách, ale i jako živnostník (osoba samostatně výdělečně činná) v povolání zedník. Zde může uplatnit své znalosti a dovednosti i při výkonu speciálních prací na stavbách, jako je např. zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, montáž sádrokartonových konstrukcí a výstavba montovaných staveb.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
Německý jazyk 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 1 X 2
Chemie 1 X X 1
Biologie a ekologie X 1 X 1
Matematika 2 2 1 5
Literatura X 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Odborné předměty
Ekonomika X 1 1 2
Odborné kreslení 2 1,5 1,5 5
Materiály 1 1 1 3
Technologie 2 2 2 6
Přestavby budov X X 2 2
Stroje a zařízení 1 X X 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 31 34 33 98

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Závěrečná zkouška 0 0 2
Časová rezerva 7 7 7
Sportovní kurz 1 1 0
Celkem týdnů 40 40 40

Aranžér

Učební plán
název oboru Aranžér
kód 66-52-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1.9.2012

 

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Aranžér, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent vzdělávacího programu Aranžér se uplatní při výkonu povolání v reklamních agenturách, v obchodních institucích, v tiskárnách i ve výstavnictví. Vytváří propagační prostředky, aranžuje výkladní skříně, realizuje propagační a prodejní akce, aranžuje stánky na výstavách a interiéry prodejen a provozoven služeb. Bude připraven uplatnit se jako podnikatel ve firmách i živnostech.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 1 1 1 3
cizí jazyk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 1 0+1 2
Chemie 1 1
Biologie a ekologie 1 1
Matematika 1 1 1 3
Literatura 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 1 1 2
Odborné předměty
Aranžování 1 1 1 3
Odborné kreslení 1 0 1/2 1 2.5
Písmo 1 1 2
Zbožíznalství 1 1
Propagace 1 1 1 3
Počítačová grafika 1 2 3
Dějiny umění 1 1
Komunikace ve službách 1 1/2 1 1 3.5
Odborný výcvik 10+5 11 1/2+6 11 1/2+6 50
Celkem v ročníku 31.5 34 32.5 98

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Závěrečná zkouška 0 0 2
Časová rezerva 7 7 7
Sportovní kurz 1 1 0
Celkem týdnů 40 40 40

Obory středního vzdělání s výučním listem pro vycházející žáky ze speciálních a praktických škol

Zednické práce

Učební plán
název oboru Zednické práce
kód 36-67-E/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1.9.2011

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Zednické práce, potvrzená ošetřujícím lékařem a ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem, potřebné pro povolání stavební dělník – na výkon zednických prací.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché zednické práce na pozemních stavbách. Typickými činnostmi jsou příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, montáž prefabrikátů, výrobků přidružené stavební výroby a sádrokartonových konstrukcí.

Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci. Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché zednické práce na občanských a bytových stavbách.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 8 7,5 2
Český jazyk 1 1 X 2
Německý jazyk 1 1 X 2
Anglický jazyk 1 1 X 2
Společenské vědy 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 X 3
Literatura 1 0,5 X 1,5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1,5 1,5 X 3
Odborné předměty 22 26,5 32
Odborné kreslení 2 2 X 4
Materiály 2 3 X 5
Přestavby budov X X 2 2
Technologie 3 4 2 9
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem 30 34 34 98

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Závěrečná zkouška 0 0 2
Časová rezerva 7 7 7
Sportovní kurz 1 1 0
Celkem týdnů 40 40 40

Šití oděvů

Učební plán
název oboru Šití oděvů
kód 31-59-E/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1. 9. 2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Šití oděvů, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi tohoto učebního oboru získávají kvalifikaci pracovníka pro povolání šič, šička, švadlena pro šití oděvů. Svou profesi mohou uplatnit při zhotovování jednoduchého osobního, ložního, stolního i hygienického prádla, při šití dámských i pánských oděvů – sukní, halenek, kalhot, košil apod. Pod dohledem zkušeného pracovníka se mohou uplatnit i při šití náročnějších oděvů – např. bund, kabátů, sak. Mohou se uplatnit i při výrobě a opravě dětských oděvů. Najdou uplatnění ve velkých, středně velkých i malých oděvních firmách.
Výhodou této profese je dobré uplatnění v oděvním odvětví, a to nejen jako šič – šička, švadlena, ale nově i jako pracovník střihárny, či přípravy výroby. Uplatnění najdou také ve větších bytových centrech, kde na přání zákazníka zhotovují bytové doplňky (záclony, závěsy apod.). Po získání nezbytné praxe si mohou požádat o vydání živnostenského listu a soukromě podnikat v oboru šití oděvů a prádla a uplatnit se i jako podnikatelé v malých firmách a v živnostech.

Předmět / ročník I II III ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 8 7,5 2
Český jazyk 1 1 X 2
Německý jazyk 1 1 X 2
Aglický jazyk 1 1 X 2
Společenské vědy 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 X 3
Literatura 1 0,5 X 1,5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1,5 1,5 X 3
Odborné předměty 23 25,5 32
Technologie 2 2 2 6
Šicí stroje 3 X X 3
Oděvní materiály 2 2 2 6
Odborné kreslení 1 1 X 2
Zařízení ve výrobním procesu X 3 X 3
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem 31 33 34 98

Přehled využití týdnů

Činnost I II III
Výuka dle rozpisu učiva 33 33 31
Závěrečná zkouška 0 0 2
Časová rezerva 7 7 7
Sportovní kurz 1 1 0
Celkem týdnů 40 40 40