e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

studijní obory

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání
v letech
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní čtyři
63-41-M/02 Obchodní akademie – zaměření na cestovní ruch nebo informatiku denní čtyři
23-41-M/01 Strojírenství – zaměření na automatizaci a robotiku denní čtyři
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní čtyři


EKONOMICKÉ LYCEUM

OBCHODNÍ AKADEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH NEBO INFORMATIKU

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

STROJÍRENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROBOTIKU A AUTOMATIZACI