e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Poraď radním

Ve čtvrtek 15. 6. se na naší škole uskutečnilo pokračování projektu Poraď radním, jehož cílem je aktivní spolupráce studentů s vedením města Louny. Pozvání přijali členové Komise pro otevřenou radnici – Mgr. Pavel Janda, který současné jednání inicioval, dále Ing. Jan Žalud a Ondřej Soukup. Studenti druhých a třetích ročníků s hosty debatovali o palčivých otázkách města, ptali se na možnost rozšíření sportovišť, nákupní zóny či stav městské dopravy v Lounech. Na základě tohoto jednání byli studenti pozváni na jednání komise a bylo přislíbeno, že další setkání na půdě školy se uskuteční na konci září. Cílem této akce je přimět studenty k občanské angažovanosti v místě svého bydliště a pochopit, že pokud se nám něco nelíbí, můžeme to změnit, a to každý z nás.