e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy. 
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018).


více informací ZDE

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, přísp. organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380,  440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ termín 3. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 8 27.08.2018 30.08.2018
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 8 27.08.2018 30.08.2018
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Instalatér 36-52-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Zedník 36-67-H/01 denní 10 27.08.2018 30.08.2018
Aranžér 66-52-H/01 denní 6 27.08.2018 30.08.2018

Kritéria přijímacího řízení  – 3. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení  - 3. kolo - obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení  – 3. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Všeobecná ustanovení

V souladu s ustanovením § 59, 60 odst. 2 a 3 a § 60 f, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ředitelka školy rozhodla o přijetí bez přijímacích zkoušek  – ve 3. kole přijímacího řízení do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do učebních oborů, na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a splněním kritérií stanovených k přijímacímu řízení.

Kritéria pro přijetí

  1. Splnění povinné školní docházky
  2. Výsledky klasifikace uchazeče z předchozího vzdělávání, příp. předložení vysvědčení z 8. a 9. tř. ZŠ
  3. V případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložení účasti na olympiádách a dalších soutěžích, nebo k dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o zvolený obor  
  4. Pokud shoda nadále trvá, přednostně se zařazuje uchazeč se změněnou pracovní schopností
  5. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem – učební obory
  6. Pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník –  potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách

Čarodějnice na našich školách

Čarodějnice na našich školách

Žákyně oboru Krejčí ušily 2 nádherné čarodějnice velikosti dospělého člověka a žákyně oboru Aranžér napsaly několik zdobených listů krásného povídání o vzniku tradice jejich pálení. Jedna figurina je k vidění ve škole v ulici Continue reading

Projekt Leonardo da Vinci

23.4.2013
Osm žáků naší školy oboru zedník v doprovodu Ing. Zelenky se zúčastnilo od 7. do 20. dubna 2013 projektu Leonardo da Vinci v učňovském zařízení IB Freital.

Hned první den žáky přivítalo slunečné počasí, a tak mohli i ve sněhu Continue reading

Přijatí v 1. kole přijímacího řízení

23.4.2013

VÝSLEDKY

přijatí ke studiu ve školním roce 2013/2014
(Do každého oboru vzdělání je jedno místo určeno na odvolání) 

78-42-M/02

Ekonomické lyceum

63-41-M/02

Obchodní akademie

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

23-41-M/01

Strojírenství

1

E119

1

O225

1

V428

1

S305

2

E105

2

O203

2

V427

2

S306

3

E106

3

O206

3

V403

3

S318

4

E116

4

O217

4

V420

4

S319

5

E108

5

O200

5

V408

5

S320

6

E111

6

O210

6

V426

6

S300

7

E117

7

O233

7

V412

7

S304

8

E114

8

O234

8

V417

8

S324

9

E118

9

O202

9

V425

9

S308

10

E109

10

O222

10

V407

10

S307

11

E110

11

O226

11

V414

11

S322

12

E100

12

O213

12

V419

12

S327

Continue reading

2. kolo přijímacího řízení

16.4.2013

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2013/2014 – Ústecký kraj

Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, přísp. organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
Telefonické (či jiné) Continue reading

Třídní schůzky

14.4.2013

Třídní schůzky:

Pracoviště Osvoboditelů 380 

Třídy: EKL1, EKL2, OAK2, MIE3, STR1, STR2, STR3, STR4, VSP1, VSP2, VSP3, VSP4

Třídní schůzky k 3. čtvrtletí:

22. dubna 2013 (pondělí) SO od 16:00 (do 18:00h)

Pracoviště Osvoboditelů 497 (OA)

Třídy: EKL3, Continue reading