e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 20. listopadu na naší škole proběhla olympiáda v českém jazyce. Studenti nejprve vyplnili mluvnickou část, která se vztahovala k ukázce textu K. Čapka, poté psali slohovou práci. Ze zúčastněných 18 studentů se nejlépe umístila Natálie Krobová z EKL3, na 2. místě skončila Tereza Beránková z OAK1 a třetí příčku vybojoval Michal Kubínek z VSP2. Dva nejlepší postupují do okresního kola v Žatci.