e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Olympiáda v českém jazyce

12.12.2012

Ve středu 5. 12 2012 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, zapojilo se 35  žáků. Soutěž měla jazykovou a slohovou část, nejlépe si vedli tito studenti:

Fux EKL2 21b.
Kyncl OAK3 21b.
Leško STR4 21b.
Smetanová EKL2 20b.
Jirásková VSP2 20b.
Taufnerová EKL1 19b.
Pulchart VSP1 19b.
Targošová VSP1 18b.
Jermářová EKL1 18b.
Nehybová EKL3 17b.
Petrlíková EKL3 16b.
Liehmová OAK3 16b.
Seifert STR4 16b.

Do okresního kola, které proběhne v Žatci, postoupí 2 žáci s nejvyšším počtem bodů.