e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Mezinárodní den seniorů

    Studenti naší školy spolupracují s mnoha organizacemi, jednou z nich je i Senior klub v Lounech. V rámci této spolupráce pomáhali  studenti 2. ročníku oboru Strojírenství – Jan Žák, Jan Táncoš a Patrik Perský při organizaci 5. ročníku Mezinárodního dne seniorů – Senioři sobě a městu v lounském divadle. Tato setkávání napomáhají vzájemnému obohacení a rozvíjení vztahů mezi starší a mladší generací.