e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

Stalo se tradicí, že se každoročně v listopadu zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví- Měsíc filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni.

16.11.2018 jsme uspořádali 2 projekce a pozvali 2 zajímavé hosty. Studentům byl promítnutý film Olgy Sommerové Ztracená duše národa, který přibližuje 50. léta 20. století, zabírání majetku na vesnicích.

Naši hosté, podobně jako pamětníci v dokumentu, mluvili o tom, co se dělo na konkrétních místech, vzpomínali na osudy svých rodin, odpovídali na otázky studentů a pomohli jim zorientovat se tím v moderních dějinách naší země.