e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Studentům 1. ročníků byl v rámci projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách  promítnutý film Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu, který zachycuje situaci v Pošumaví v 50. letech 20. století, omezování svobody lidí, nelegální přechody hranic.

    Konkrétní životní osudy lidí studentům lépe přiblíží dobu komunismu, otázky, které film vyvolal, byly zodpovězeny, a vše snad pomohlo v lepší orientaci studentů v novodobých dějinách.