e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Exkurze IQlandia Liberec

V rámci projektu IKAP- B se studenti prvních ročníků oborů OAK, STR a VSP zúčastnili ve čtvrtek 20. 9. 2018 exkurze do IQlandie v Liberci. Po příjezdu na studenty čekala tematická Science show, při které se formou zábavných pokusů z fyziky a chemie seznámili s důležitými chemickými reakcemi a fyzikálními zákonitostmi.

Následně si studenti prohlédli expozice věnované fyzice, biologii, ekologii a chemii, ve kterých se pomocí interaktivních pomůcek seznámili s řadou dalších zajímavých jevů.