e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

EXKURZE DO NÁRODNÍHO DIVADLA STR2-VSP2

V pátek 2. 6. se studenti třídy STR2/VSP2 vydali do Prahy spatřit na vlastní oči místa, o kterých se dosud učili nejen v literatuře.. A proto navštívili Národní divadlo, Karlův most, Malostranské náměstí s jeho barokní perlou – kostelem sv. Mikuláše, poté Nerudovou ulicí vystoupali k Pražskému hradu, kde stihli polední střídání stráží a nekonečnou frontou se dostali do jeho areálu. Kromě toho zhlédli i budovy Senátu a Poslanecké sněmovny včetně Valdštejnské zahrady. Exkurze byla fyzicky poměrně náročná, ale určitě bohatá na zážitky.