e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Dramatizace Máchovy básně Máj

Ve středu 28. 6. se ve Vrchlického divadle odehrálo ojedinělé představení – dramatizace Máchovy nejznámější básně Máj v podání studentů školního divadelního souboru. Po pěti měsících zkoušek studenti mohli všem svým spolužákům a učitelům ukázat, jak uchopili tak těžké verše a převedli je do divadelní hry. Celou hrou navíc provázel sám autor – Karel Hynek Mácha v podání Petra Faltuse ze STR1. Všem herců patří velký obdiv a poděkování.