e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Den pro dětskou knihu

Studenti našeho školního divadelního klubu zahráli v neděli 26. 11. v lounské knihovně v rámci akce Den pro dětskou knihu několik pohádek, které záměrně pomíchali, neboť tématem letošního ročníku byly popletené pohádky. Herci sami vytvořili scénář, kulisy a pomáhali s kostýmy. Celé představení bylo postavené na umění improvizace, neboť bylo potřeba reagovat na malé dětské diváky. Vystoupení se zřejmě líbilo, neboť jsme byli pozváni k účasti na dalším ročníku.