e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Exkurze do Poslanecké sněmovny

Dne 16. 5. 2016 se studenti tříd OAK1, OAK2 a EKL2 zúčastnili zajímavé exkurze v Praze.  Nejprve jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde nás provázel poslanec Ústeckého kraje za TOP 09 Ing. Michal Kučera. Přivítal nás v prostorách poslaneckého klubu a poté provedl po celé budově Poslanecké sněmovny. Pražská Kampa, kterou jsme také navštívili, nám připomněla zajímavou expozicí významné výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Dalším bodem na programu byla prohlídka chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně, konkrétně Pražského Jezulátka. Prohlédli jsme si mnoho zdobených šatiček a dozvěděli se o historii Pražského Jezulátka. Na Malé Straně jsme prošli Nerudovou ulicí a to hlavně kvůli domu U Dvou slunců, kde má Jan Neruda pamětní desku, která připomíná, že v tomto domě prožil svůj život. Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou Pražského hradu a obdivovali krásu Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, která je dominantou Pražského hradu.

K. Smrčková, OAK2

Continue reading