e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Vánoční představení školního divadelního souboru

V posledních dnech před Vánoci je obvykle na naší škole prostor na vánoční představení školního divadelního souboru. Letos si studenti pro své spolužáky a učitele nazkoušeli Živý Betlém, který popisuje okolnosti narození Ježíše Krista. Během dvou představení se v aule vystřídali studenti celé školy. Měli možnost zhlédnout celou divadelní scénku, zazpívat si a popřát si krásné a pohodové vánoční svátky. A zažehnout světélko vánoční atmosféry – to se snad podařilo.

Continue reading

Řemesla 2015/2016

17.12.2015

Dne 14. 12. 2015 proběhla na škole OA a SOŠ gen. Fr .Fajtla, Louny soutěž Řemesla pořádaná pro žáky devátých tříd základních škol v Lounech a okolí. Tato soutěž zábavnou formou seznamuje žáky základních škol s jednotlivými učebními obory vyučovanými na naší škole a je završením celoročního programu v podobě sdílených dílen pro žáky 6. -9. tříd.. Svoji zručnost si tentokrát vyzkoušelo celkem 22 chlapců a 23 dívek ze základní školy Komenského alej 749, Žatec a z Loun  ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, ZŠ Přemyslovců, ZŠ Prokopa Holého, ZŠ Školní a Speciální školy Poděbradova.

Za hladký průběh celé soutěže děkuji učitelům odborného výcviku, žákům INS2, INS3, ZED2 a ZPR2,3, pedagogickému dozoru ze zúčastněných základních škol a velký dík kuchyni školy za občerstvení – NIC NEZBYLO

Continue reading