e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Erasmus+

Projekt : 2017-1-CZ01-KA102-034755

Od 15.4. do 28.4.2018 absolvuje 15 studentů odbornou stáž v Londýně v rámci projektu Erasmus+, který jim hradí veškeré náklady. Naše škola jim zajistila spolu s londýnskou ADC Technology získání pracovních zkušeností ve firmách podle studovaného oboru. Studenti pracují v realitních Continue reading

Škola vede své studenty k občanství a kritickému myšlení

1.2. jsme navázali na úspěšný projekt „Poraď radním“ další diskuzí, tentokrát s Mgr.Michalem Horáčkem, PhD. Spisovatel, esejista, textař, básník, producent, novinář, antropolog – a kandidát na prezidenta. V hodinové diskuzi na téma demokracie a svoboda zdůrazňoval pan Horáček důležitost vzdělání, stejně Continue reading

Spolupráce obchodních akademií ústeckého regionu a FSE UJEP

Krajská sekce Asociace obchodních akademií ČR, která sdružuje devět veřejných škol zajišťujících vzdělávání v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum v Ústeckém kraji, zahájila spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně. Asociace tak navázala především na zkušenosti ze spolupráce některých obchodních akademií s ústeckými akademiky: děčínská, kadaňská a ústecká se například zapojily do úspěšného projektu, který fakulta realizovala pod názvem Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji. Pedagogové z FSE se rovněž výrazně podíleli na přípravě republikového finále soutěže obchodních akademií Ekonomický tým, které pořádala ústecká Obchodní akademie.  Pro žáky čtvrtých ročníků ústecké Obchodní akademie uskutečnili pedagogové z FSE zajímavou přednášku z oblasti experimentální ekonomie. 

Asociace považuje rozšíření spolupráce FSE se všemi obchodními akademiemi regionu za velmi přínosnou, protože jejím cílem je udržet vysokou úroveň středního odborného ekonomického vzdělávání. Na plánovaných akcích bude fakulta prezentovat svůj vědecký i pedagogický potenciál: pro žáky obchodních akademií má připraveny atraktivní výukové moduly z oblasti trhu práce, podnikání, řízení podniku, finanční gramotnosti, PC gramotnosti a webu, soft skills i projektového řízení. Pro učitele odborných předmětů se připravují workshopy rozšiřující jejich odborné kompetence o nové přístupy především v managementu a projektovém řízení. Dlouhodobě se také počítá se spoluprací se základními školami regionu zejména v oblasti finanční gramotnosti.  

Ing. Čeněk Celer

Continue reading

VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do
2. kola PŘ
termín
2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 6 10.6.2016 27.6.2016
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Instalatér 36-52-H/01 denní 8 10.6.2016 27.6.2016
Zedník 36-67-H/01 denní 10 10.6.2016 27.6.2016
Zednické práce 36-67/E/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Aranžér 66-52-H/01 denní 3 10.6.2016 27.6.2016

Continue reading

Vánoční podvečer s pěveckými sbory Kvítek a Otakárek

V sobotu 26. 12. 2015 proběhl v aule naší školy Vánoční podvečer s  pěveckými sbory Kvítek (dětský a smíšený sbor) a Otakárek (dětský sbor).

 V rámci podvečera vystoupilo také několik sólistů. Vše klapalo podle  plánu, nálada byla slavnostní a výkony účinkujících obdivuhodné, jistě  ke spokojenosti sbormistra Kvítku Lenky Petržilkové i uměleckého  vedoucího a zakladatele Kvítku Vladimíra Petržilky. Od roku 2011, kdy  Kvítek v aule školy vystoupil poprvé, se tak rozvíjí hezká tradice, ve  které bychom chtěli nadále pokračovat.

Continue reading