e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Vánoční představení školního divadelního souboru

V posledních dnech před Vánoci je obvykle na naší škole prostor na vánoční představení školního divadelního souboru. Letos si studenti pro své spolužáky a učitele nazkoušeli Živý Betlém, který popisuje okolnosti narození Ježíše Krista. Během dvou představení se v aule vystřídali studenti celé školy. Měli možnost zhlédnout celou divadelní scénku, zazpívat si a popřát si krásné a pohodové vánoční svátky. A zažehnout světélko vánoční atmosféry – to se snad podařilo.

Continue reading

Celostátní projekt – Národní kronika

V pátek 11. prosince navštívila naši školu Bc.Julie Mahlerová, aby představila celostátní projekt Národní kronika. Ten se snaží shromáždit vzpomínky z daleké i blízké minulosti tak, jak si je pamatují naši předkové. Studentům byl nejen prezentován celý projekt, ale zároveň předčítány vzpomínky už zapsané. Teď je na nich samotných, zda zapátrají v minulosti svých předků a jejich vzpomínky zaznamenají. Veškeré další informace lze nalézt na stránkách www.narodnikronika.cz

Continue reading