e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Předávání maturitních vysvědčení

Na Městském úřadě v Lounech se ve čtvrtek 2. června konala slavnostní akce – absolventům naší školy bylo předáváno maturitní vysvědčení. Na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur a po proslovu paní ředitelky studenti EKL, STR a VSP obdrželi tolik vytoužené maturitní vysvědčení. Několika z nich se dokonce podařilo dosáhnout vyznamenání – Denise Taufnerové a Kateřině Tomášové z EKL, Zdeňku Novotnému ze STR a Patriku Pulchartovi z VSP. Třídní učitelky Mgr. J. Kuhnová a Mgr. P. Karfíková  popřály svým studentům mnoho štěstí v nové etapě jejich života a na závěr opět zazněla hudba – v podání Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy. Věříme, že tento slavnostní akt za přítomnosti učitelů, rodičů a známých byl krásnou tečkou za středoškolským vzděláváním našich absolventů.

Continue reading