e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Autoopravář Junior 2014 Chomutov

25.2.2014

V regionálním kole celostátní odborné soutěže Autoopravář Junior 2014, kategorie Automechanik, 19.2.2014v Chomutově, se Aleš Marek, žák třídy MOV3, umístil na sedmém místě, což je první třetina všech zúčastněných. Za pěkné umístění gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.