e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Atletická soutěž školních družstev

Dne 18. září 2018 se naše škola zúčastnila již 37. ročníku atletické soutěže školních družstev ve Velebudicích. K závodům se přihlásilo 9 družstev chlapců a 7 družstev dívek. V okrese Louny naši chlapci získali 6 770 bodů a umístili se na velmi pěkném 2. místě. Družstvo dívek získalo 4 489 bodů, kterými si celkově pomohlo k 3. místu. Nutno dodat, že studenti naší školy předvedli vynikající osobní výkony ve velmi silné konkurenci ostatních středních škol.

Tímto děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme i do dalších soutěží mnoho skvělých výkonů.