e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Adaptační odpoledne 1. ročníků

Všechny první ročníky – třídy EKL1, OAK1, VSP1 i STR1 se zúčastnily tzv. adaptačního pobytu- odpoledne plného her s psychologem, Mgr. Josefem Zikou. Společně prožité odpoledne mělo napomoct lepšímu  seznámení, vzájemnému poznání a vytvoření dobrého třídního kolektivu. To vše se podařilo:

,,  Určitě nás to stmelilo dohromady a spřátelili jsme se. Začali jsme se navzájem víc bavit a myslím, že jsme super třída .“  EKL 1

,,   Adapťák byl super! Jeff byl super! 😛 “ EKL1

,,   Bylo to hezké, zjistili jsme něco sami o sobě a o ostatních. Byla to i zábava.“  OAK 1

,,   Moc se mi to líbilo a myslím, že nám to pomohlo. Moc děkujem! “ OAK1