e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Exkurze Praha

Studenti prvních ročníků studijních oborů se v úterý 4. 6. vypravili na exkurzi do Prahy, aby navštívili historické památky vztahující se k českým dějinám. Jejich výprava začala na Vyšehradě, kde si kromě chrámu sv. Petra a Pavla, Slavína a vyhlídky prohlédli i kasematy a Gorlici s originály soch z Karlova mostu. Odtud putovali do Emauzského kláštera, zde si vyslechli jeho historii od doby založení v době Karla IV. až po současnost, kdy se klášter vrátil zpět do rukou benediktýnů, kteří zde žijí. Přes Karlovo náměstí  a Národní třídu výprava došla k Betlémské kapli, odtud mířili na Staroměstské náměstí. Zde studenti zakončili svou pouť u 27 křížů za pány popravené po bitvě na Bílé hoře. Studenti si tímto připomněli nejen literární, ale hlavně historické souvislosti s naší dobou.