e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Erasmus+ VET „Odborné stáže v Evropě“

erasmus+vet.jpg

Odborné stáže v Evropě, studenti EKL, OAK, VSP

Erasmus+ VET

PROJEKT :    2014-1-CZ01-KA102-000149 

Odborné stáže v Evropě

Jako každý rok, i letos absolvují naši studenti zahraniční stáže podle svého studovaného oboru.
1.skupina studentů EKL, OAK, VSP odletěla 19.4. do Londýna, kde 14 dnů pracují v různých firmách a obchodech. 13 studentů bydlí v rodinách, dojíždí samostatně do práce a ve svém volnu poznávají Londýn. Všichni jsou pod dohledem mentorů přijímající organizace ADC a naší učitelky Ing.Zikmundové. Ohlasy zaměstnavatelů po prvním týdnu jsou pozitivní. Všichni si chválí pracovitost, slušnost a ochotu našich studentů a vyzdvihují jejich zájem učit se nové věci. A naopak studentům se v Londýně moc líbí, jsou nadšeni z práce, vstřícnosti a milých lidí.

Tento týden mají v plánu uvařit své anglické rodině něco českého. Tak jim držíme palce 🙂